Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

Anna Chmura
06.10.2017

W dniach 2 – 6.10.2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Celem głównym szkolenia było nabycie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wiedzy w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także dokumentowania czynności związanych z przedmiotową kontrolą. 
 
 
W trakcie szkolenia omówione zostały rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP. Zakres tematyczny został przedstawiony przez przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
W kolejnym bloku tematycznym, w którym wsparcia merytorycznego udzielił, jako ekspert zewnętrzny, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, omówiono skutki prawne wobec pracodawców i pracowników, wynikające z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i zasady wnioskowania do właściwego sądu w sprawie o wykroczenie, ujawnione w ramach przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. 
 
Wyjaśniono procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wraz z przedstawicielką Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu oraz ekspertkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu przedłożono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych kontroli.  Omówiono również formy działalności gospodarczej w RP i zasady jej ewidencjonowania z uwzględnieniem funkcjonowania na terytorium RP spółek.  
 
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Nadwiślańskiego,  Bieszczadzkiego,   Nadodrzańskiego, Nadbużańskiego oraz Karpackiego Oddziału SG.  
 
do góry