Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Taktyka i technika prowadzenia rozpoznania w zakresie identyfikowania naruszeń przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Taktyka i technika prowadzenia rozpoznania w zakresie identyfikowania naruszeń przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP”

Patrycja Linke - Malinowska
06.10.2017

W dniach 2 - 6.10.2017 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Taktyka i technika prowadzenia rozpoznania w zakresie identyfikowania naruszeń przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców przeprowadzających czynności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji m. in. poprzez prowadzenie rozpoznania i analizowania zagrożeń migracyjnych.

W trakcie kursu słuchacze mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu współczesnych metod i form naruszeń przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz na temat związków pomiędzy nielegalną migracją a przestępczością zorganizowaną, w tym działaniami terrorystycznymi oraz handlem ludźmi. Ponadto nabyli umiejętności pozyskiwania informacji poprzez prowadzenie rozmów z osobami, analizę dostępnych baz danych i innych źródeł, jak też doskonalili umiejętności dokumentowania i analizy pozyskanych informacji w celu ich późniejszego wykorzystania w służbie. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję przećwiczyć w praktyce prezentowane metody zdobywania informacji, za pomocą tzw. „studium przypadku”, gdzie w ramach ćwiczenia zostali podzieleni na zespoły, które miały za zadanie przeprowadzić rozpoznanie migracyjne, którego celem było wytypowanie konkretnego miejsca/osoby do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

do góry