Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych

Anna Chmura
22.12.2017

W dniach 18 – 22.12.2017 r. instruktorzy z Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”, adresowany do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni palnej, a także kształtowanie prawidłowych postaw i reakcji w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia podczas kontroli osób poruszających się pieszo, przebywających w kompleksie pomieszczeń, a także poruszających się środkami transportu różnego typu. 
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze  z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG.

 

do góry