Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Przedstawiciele OSS SG wzięli udział w spotkaniu w ramach projektu Partnerstwa Wschodniego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele OSS SG wzięli udział w spotkaniu w ramach projektu Partnerstwa Wschodniego

Anna Chmura
29.01.2018

W dniach 23 – 24 stycznia 2018 r. w Kiszyniowie, przedstawiciele Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, w ramach projektu Partnerstwa Wschodniego, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez International Centre for Migration Policy Development.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom monitorowania i ewaluowania projektów zintegrowanego zarządzania granicą. Stąd też tematy wiodące spotkania dotyczyły: zarządzania projektami, koncepcji zintegrowanego zarządzania granicami na przykładzie Mołdawii jak również wniosków eksperta zewnętrznego z ewaluacji powyższej strategii. 

Uczestnicy wymienili się najlepszymi praktykami w tym zakresie, a przedstawiciele ośrodków szkoleń  dzielili się doświadczeniami z uczestnictwa kadry dydaktycznej w procesach monitoringu i ewaluacji strategii.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rumunii, Polski, Słowacji i Węgier.

  

do góry