Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Odprawa szkoleniowo-sprawozdawcza pionu łączności i informatyki Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa szkoleniowo-sprawozdawcza pionu łączności i informatyki Straży Granicznej

Anna Chmura
09.02.2018

W dniach 5 - 9.02.2018 r. w Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie zorganizowana została odprawa szkoleniowo-sprawozdawcza pionu łączności i informatyki Straży Granicznej z udziałem Kierownictwa Biura Łączności i Informatyki KGSG, naczelników wydziałów BŁiI KGSG oraz naczelników WŁiI z oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Podczas odprawy, naczelnicy wydziałów BŁiI KGSG oraz naczelnicy WŁiI z oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej w swoich wystąpieniach przedstawili sprawozdania z realizacji zadań w 2017 roku oraz omówili główne zamierzenia na 2018 rok. 

Przedmiotem odprawy było także podsumowanie głównych projektów informatycznych zrealizowanych w 2017 roku, omówienie działań związanych z rozbudową systemu telekomunikacyjnego, modernizacją systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Straży Granicznej, rozwojem systemów radiokomunikacyjnych w kontekście integracji z EUROSUR, rozwojem platformy informatycznej Straży Granicznej i wdrożenia Krajowego Systemu Informatycznego PNR w Polsce. Zaprezentowana została aktualna sytuacja w zakresie Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami oraz przedstawiono plan naprawczy.
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także nowoczesne technologie do analizy danych i wizualizacji oraz plany w zakresie planowanych centralnych zakupów sprzętu teleinformatycznego oraz usług w 2018 roku. 

Odprawa była również okazją do podziękowania za służbę w pionie łączności i informatyki obecnemu Zastępcy Komendanta COS SG w Koszalinie odpowiedzialnemu za sprawy logistyczne płk. SG Robertowi Kielarowi oraz Radcy BŁiI KGSG płk. SG Leonardowi Górowskiemu.

   

Płk SG Mariusz Kijowski podkreślił wkład Radcy w zakresie wprowadzenia Polski do Schengen. Płk SG Leonard Górowski, jako kierownik zespołu, był odpowiedzialny za wybudowanie systemu odpraw granicznych ZSE4, który był jednym z głównych warunków przystąpienia do strefy Schengen.

     

Na zakończenie odprawy Dyrektor Biura Łączności i Informatyki płk SG Mariusz Kijowski podziękował naczelnikom za zaangażowanie i wkład pracy w 2017 roku oraz wskazał główne kierunki działania pionu łączności i informatyki Straży Granicznej na 2018 roku.

do góry