Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Przygotowanie funkcjonariuszy SG do pełnienia służby jako logistyk poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Przygotowanie funkcjonariuszy SG do pełnienia służby jako logistyk poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw"

Beata Czarniecka - Serafin
12.02.2018

07 - 09.02.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono kurs doskonalący „Przygotowanie funkcjonariuszy SG do pełnienia służby jako logistyk poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw". Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywanych czynności służbowych będą pełnić służbę jako logistyk poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw.

Uczestnicy szkolenia pogłębiali wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizowania zadań wynikających z czynności służbowych, znajdujących się w kompetencjach osoby pełniącej funkcję logistyka.
W kursie udział wzięło 23 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

do góry