Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna X zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

X zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Patrycja Linke - Malinowska
15.05.2018

W dniach 12 – 13 maja 2018 r. na dziesiątym, ostatnim zjeździe, spotkali się słuchacze studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Uniwersytet Łódzki, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ostatni zjazd był w całości poświęcony zatrzymaniu i pozbawieniu wolności cudzoziemca w związku z postępowaniem w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Wykłady na ten temat prowadziła dr hab. Agnieszka Liszewska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
Zajęcia obejmowały tematykę uwarunkowań wynikających z prawa międzynarodowego dla zatrzymania i pozbawienia wolności cudzoziemca w związku z postępowaniem w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz problematykę przesłanek materialnoprawnych do zatrzymania i pozbawienia wolności cudzoziemca w związku z postępowaniem w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Drugiego dnia zajęć ćwiczenia i dyskusje na temat zatrzymania cudzoziemca prowadzili w grupach naukowcy z Katedry Postepowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ – dr Zbigniew Wardak z Zakładu Kryminalistyki oraz dr Michał Kurowski z Zakładu Postepowania Karnego.

Podczas X zjazdu odbył się również egzamin końcowy, dotyczący zagadnień poruszanych podczas II semestru. Pomimo dużego stopnia trudności słuchacze byli dobrze przygotowani do egzaminu i wszyscy uzyskali pozytywne, wysokie oceny.

Studia współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI
„Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

 

do góry