Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki dla Komendanta OSS SG w Lubaniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki dla Komendanta OSS SG w Lubaniu

Anna Chmura
16.05.2018

15.05.2018 r. Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk SG Roman Łubinski otrzymał z rąk J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józefa Guzdka Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Odznaczenie ustanowione zostało przez Biskupa Polowego WP na mocy dekretu z dnia 5.10.2011 r. i wręczane jest osobom duchownym i świeckim, które "na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu".

Komendant naszej szkoły otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w dowód uznania za działanie z duchem posługi księdza Popiełuszki "zło dobrem zwyciężaj" oraz za wieloletnią współpracę z duszpasterstwem Ordynariatu Polowego.


 

do góry