Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Patrycja Linke - Malinowska
16.05.2018

Dziesięć miesięcy ciężkiej pracy wielu osób, dziesięć zjazdów, przemyślany program, 100 godzin wykładów, 50 godzin ćwiczeń, dwie sesje egzaminacyjne, dziewiętnastu wykładowców – naukowców i praktyków o imponującym dorobku naukowym i zawodowym, a przede wszystkim 39 słuchaczy – funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz urzędników Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędu Wojewódzkiego – to sprawdzony przepis na udaną realizację studiów podyplomowych.

W sobotę, 12 maja 2018 r., odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Uniwersytet Łódzki, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Na uroczystości obecni byli m.in. – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ i kierownik studiów podyplomowych – dr hab. Jacek Chlebny. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych reprezentowała płk SG Małgorzata Sakaluk – Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych OSS SG.
Na uroczystości zakończenia obecni byli również koordynator studiów z ramienia OSS SG ppłk SG Agata Chmura Segedyn, dr Paweł Dańczak - przedstawiciel WPiA UŁ oraz Pani Anna Florek i Pani Wacława Zwierzyńska – odpowiedzialne za administracyjną obsługę studiów.

Słuchacze podczas realizacji studiów podyplomowych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez autorytety w dziedzinie postepowania administracyjnego i postępowania prowadzonego wobec cudzoziemców.
Byli to m. in.:
prof. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ,  prof. Jacek Chlebny, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładowca Zakładu Polskiego Postępowania Administracyjnego w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UŁ, współautor i redaktor Komentarza do Ustawy o Cudzoziemcach,

oraz pozostali współautorzy Komentarza:
prof. Wojciech Chróścielewski – Kierownik Zakładu Polskiego Postępowania Administracyjnego WPiA UŁ,
dr Paweł Dańczak – adiunkt w Zakładzie Polskiego Postępowania Administracyjnego w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UŁ,
dr Paweł Dąbrowski – Przewodniczący Rady ds. Uchodźców,
Pan Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

W gronie znakomitych wykładowców znaleźli się również:
prof. Jan Paweł Tarno – sędzia NSA, Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ,  
prof. Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA - przewodniczący zespołu do spraw reformy kodeksu postępowania administracyjnego (ostatnia duża nowelizacja), Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego WPiA UŁ,
prof. Krzysztof Skotnicki - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu ds. Cudzoziemców p. Michał Błeszyński.

Studia spotkały się z ogromnym uznaniem uczestników, którzy w przeprowadzonej na koniec ankiecie ewaluacyjnej zgodnie wyrazili pogląd, że nabyta wiedza znacznie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom. Szczególne gratulacje kierujemy do absolwentów – funkcjonariuszy naszego Ośrodka – ppłk SG Magdaleny Pawlik i chor. szt. SG Piotra Kajzerka, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym, zaś wiedzę uzyskaną w trakcie studiów wykorzystają w procesie dydaktycznym, podczas prowadzenia szkoleń kwalifikowanych, kursów doskonalących i warsztatów.


        

Studia współfinansowane były z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI
„Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

do góry