Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Nowi certyfikowani ratownicy w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi certyfikowani ratownicy w Straży Granicznej

Anna Chmura
17.05.2018

16 maja br. uczestnicy III edycji kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy podeszli do egzaminu końcowego, starając się o uzyskanie certyfikatu ratownika.

Przed komisją stanęli funkcjonariusze z Karpackiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszyscy celująco przebrnęli przez część teoretyczną i praktyczną egzaminu, uzyskując nowe kwalifikacje. Było to z pewnością szczęśliwe podsumowanie intensywnego szkolenia trwającego 9 dni i obejmującego łącznie 75 godzin zajęć programowych, przygotowujących uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, do kursantów w dniu egzaminu dołączyli funkcjonariusze potwierdzający nabyte trzy lata wcześniej kwalifikacje. Egzamin również zaliczyli celująco.

Zastępca Komendanta OSS SG w Lubaniu płk SG Małgorzata Sakaluk, podczas zakończenia kursu, podziękowała wszystkim wykładowcom za profesjonalne przeprowadzenie zajęć programowych, członkom komisji za sprawne przeprowadzenie egzaminu, a uczestnikom pogratulowała osiągniętych wyników.

 

do góry