Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

08.09.2009

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

ul. Wojska Polskiego 2

59-800 Lubań

tel. 75 72 54 000

faks 75 72 54 700

pozycja GPS N51° 07' 16.10" E15° 16' 54.77"

e-mail ossluban@strazgraniczna.pl


RZECZNIK PRASOWY
 
tel. 75 725 40 10
tel. kom. 665 998 807

KIEROWNICTWO
 

Komendant Ośrodka
Telefon 75 72 54 001
Fax 75 72 54 701
e-mail komendant.ossluban@strazgraniczna.pl

Zastępca Komendanta Ośrodka
Telefon 75 72 54 303
Fax 75 72 54 701
e-mail komendant.dyd.ossluban@strazgraniczna.pl

Zastępca Komendanta Ośrodka
Telefon 75 72 54 003
Fax 75 72 54 703
e-mail komendant.log.ossluban@strazgraniczna.pl

Główny Księgowy
Telefon 75 72 54 020
e-mail glksiegowy.ossluban@strazgraniczna.pl


REFERAT KONTROLI

Telefon 75 72 54 265
e-mail skargi.ossluban@strazgraniczna.pl


ZAKŁADY

Zakład do Spraw Cudzoziemców
Telefon 75 72 54 024
e-mail zcudz.ossluban@strazgraniczna.pl

Zakład Kynologii
Telefon 75 72 54 124
e-mail zkyn.ossluban@strazgraniczna.pl

Zakład Organizacji Dydaktyki
Telefon 75 72 54 178
e-mail zorgdyd.ossluban@strazgraniczna.pl

Zakład Zabezpieczenia Działań
Telefon 75 72 54 136
e-mail zslgran.ossluban@strazgraniczna.pl

Zakład Ogólnozawodowy
Telefon 75 72 54 084
e-mail zszkolog.ossluban@strazgraniczna.pl


PODODDZIAŁY SZKOLNE

Telefon 75 72 54 119
e-mail podoszkol.ossluban@strazgraniczna.pl


WYDZIAŁY

Pion Głównego Księgowego
Telefon 75 72 54 020
e-mail wf.ossluban@strazgraniczna.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
Telefon 75 72 54 052
e-mail zamowienia.ossluban@strazgraniczna.pl

Wydział Kadr
Telefon 75 72 54 129
e-mail wk.ossluban@strazgraniczna.pl

Wydział Ochrony Informacji
Telefon 75 72 54 042
e-mail woin.ossluban@strazgraniczna.pl

Samodzielna Sekcja Prezydialna
Telefon 75 72 54 010
e-mail wp.ossluban@strazgraniczna.pl

Wydział Łączności i Informatyki
Telefon 75 72 54 153
e-mail wlii.ossluban@strazgraniczna.pl

Wydział Techniki i Zaopatrzenia
Telefon 75 72 54 018
e-mail wtiz.ossluban@strazgraniczna.pl


SŁUŻBA ZDROWIA OSS SG Z SIEDZIBĄ W LUBANIU
Telefon 75 72 54 213
e-mail pzoz.ossluban@strazgraniczna.pl


OBIEKT SZKOLENIOWY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ul.Kołłątaja 4

58-580 Szklarska Poręba

Telefon 75 72 53 021


pozycja GPS N50° 49' 26.3989" E15° 32' 23.8704"

e-mail obszkol.szklarska@strazgraniczna.pl

 

do góry