Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu - Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu

15.10.2009

Skargi i wnioski do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu można wnosić:
 
PISEMNIE NA ADRES:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ZA POMOCĄ FAKSU NA NUMER:
75 72 54 700

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
 e-mail: skargi.ossluban@strazgraniczna.pl
 

ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


LUB USTNIE DO PROTOKOŁU:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00
telefon: 75 72 54 002 
natomiast funkcjonariusze Referatu Kontroli w Kierownictwie
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
telefon: 75 72 54 265   

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:
1.    przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017, poz. 1257 t.j.),

2.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
-  imię i nazwisko skarżącego,
-  dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl

 

do góry