Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 26/NMF PL15/14 "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji" - NORWAY GRANTS -

Nawigacja

NORWAY GRANTS

26/NMF PL15/14 "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji"

Anna Chmura
15.01.2016

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu realizuje działania w zakresie projektu nr 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji" o wartości całkowitej  1 809 000 zł, z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich w wysokości 85%, tj. 1 537 650 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności służb publicznych RP w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.  Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców oraz Partnerem z Norwegii - The Norwegian Directorate of Immigration.

Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich
www.eeagrants.org

do góry