Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

Autor:
17.11.2017

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Roman ŁUBIŃSKI

 tel. +48 75 72 54 001

 


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Artur BAZYDŁO

tel. +48 75 72 54 303

Płk SG Artur Bazydło jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydziału Inżynierii Wojskowej – specjalność inżynieria chemii. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2000 r., zajmując stanowiska służbowe w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Placówka SG Warszawa – Okęcie, m.in.: kierownik zmiany, kierownik grupy interwencji specjalnej, zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa, pełnomocnik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG ds. bezpieczeństwa. W trakcie przygotowań Straży Granicznej do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Placówki SG Warszawa – Okęcie ds. Euro 2012 odpowiedzialnego za przygotowanie w tym zakresie Nadwiślańskiego Oddziału SG. Współpracował także w projekcie z Komisją Europejską w trakcie organizacji Euro 2012.
Płk SG Artur Bazydło jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Pasjonat lotnictwa i pilotażu, miłośnik sportu, a w szczególności sztuk walki.

Rozkazem Komendanta Głównego SG od 24 lutego 2014 r. pełnił obowiązki, a od 23 maja 2014 r. powołany na stanowisko służbowe Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu właściwego w sprawach dydaktycznych.


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

ppłk SG Marek KOCH

tel. +48 75 72 54 003

Ppłk SG Marek Koch jest absolwentem Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego „Logistyka w bezpieczeństwie kraju”. 
Służbę w Straży Granicznej rozpoczął na Strażnicy SG w Zebrzydowicach w Beskidzkim Oddziale SG w 1997 roku. Następnie służył jako Specjalista, Starszy specjalista Inżynier systemu teleinformatycznego w GPK w Cieszynie. 
W latach 2008 - 2011 realizował czynności zabezpieczenia logistycznego granicznych jednostek organizacyjnych w Śląskim Oddziale SG jako Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego. 
W latach 2011 - 2017 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Granicznego, a następnie Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia w Śląskim Oddziale SG. 
Od  6 maja 2017 r. Komendant Główny SG powierzył mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. 

Ppłk SG Marek Koch posiada duże doświadczenie zawodowe, preferuje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania w obszarach logistyki, a także wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, które usprawniają działania zmierzające do poprawy zabezpieczenia logistycznego jednostek organizacyjnych SG.


Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

tel. +48 75 72 54 020

płk SG Ewa Zajączkowska - Sukacz rozpoczęła służbę w Straży Granicznej w 1997 r. jako asystent Wydziału Finansów Łużyckiego Oddziału SG. Przez cały okres służby związana z pionem finansów, realizowała zadania służbowe jako specjalista, następnie kierownik Sekcji Rachuby i Płac a od 1.01.2009 r. jako naczelnik wydziału.

Od początku powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu pełniła służbę na stanowisku  Naczelnika Wydziału Finansów, a od 15.04.2015 r. Zastępcy Głównego Księgowego w Pionie Głównego Księgowego OSS SG.

płk SG Ewa Zajączkowska – Sukacz uzyskała tytuł magistra inżyniera, kończąc studia na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.  Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Od 4.02.2017 r. powołana została na stanowisko Głównego Księgowego OSS SG w Lubaniu

do góry