Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porębie -

Nawigacja

Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porębie

Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porębie

30.09.2009

KIEROWNIK OBIEKTU SZKOLENIOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

Krystyna GROMKO

tel. 721 961 506

Do zadań realizowanych przez Obiekt  Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie należy:

1) zapewnienie zabezpieczenia logistycznego bieżących szkoleń, narad, odpraw, spotkań, warsztatów i konferencji organizowanych w Obiekcie;

2) zabezpieczenie logistyczne kursów doskonalących, obozów kondycyjnych oraz innych przedsięwzięć służbowych organizowanych w Obiekcie w  celu  poprawy kondycji psychofizycznej funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, służb resortu spraw wewnętrznych oraz innych osób;

3) udostępnianie  w celach wypoczynkowych funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, służb resortu spraw wewnętrznych oraz innym osobom pomieszczeń Obiektu niewykorzystanych w danym okresie do celów służbowych.

do góry