Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Samodzielna Sekcja Prezydialna -

Nawigacja

Samodzielna Sekcja Prezydialna

Samodzielna Sekcja Prezydialna

30.09.2009

 KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

mjr SG Beata CZARNIECKA - SERAFIN

tel. 75 72 54 010

 

Do zadań realizowanych przez  Samodzielną Sekcję Prezydialną należy:

 • zapewnienie obsługi administracyjno - biurowej i recepcyjnej Komendanta Ośrodka;
 • przygotowanie i zapewnienie obsługi narad, odpraw, spotkań i konferencji organizowanych przez Komendanta Ośrodka oraz ich dokumentowanie;
 • przygotowywanie i obsługa uroczystości organizowanych w Ośrodku oraz ich dokumentowanie;
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów państwowych, w tym administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 • opracowanie i  aktualizacja strony internetowej i intranetowej Ośrodka  oraz informacji  publicznych udostępnianych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej SG Ośrodka;
 • prowadzenie współpracy  ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • opracowywanie materiałów  informacyjnych na potrzeby Komendanta Ośrodka;
 • aktualizacja zbioru aktów prawnych i  innych przepisów;
 • koordynowanie i organizowanie wizyt zagranicznych oraz zapewnienie obsługi delegacji zagranicznych w Ośrodku;
 • nadzór  nad właściwym funkcjonowaniem i zabezpieczeniem zasobów historycznych Ośrodka;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z  przedstawicielami środków masowego przekazu  i  inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki z  zakresu zadań  realizowanych przez Ośrodek;
 • podejmowanie  działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w służbowej działalności Ośrodka oraz zapewnienie  udzielania odpowiedzi na krytykę i   interwencję prasową przez Ośrodek.
 • sporządzanie rozkazu dziennego Komendanta Ośrodka.
do góry