Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wydział Łączności i Informatyki -

Nawigacja

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki

30.09.2009

NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej


ppłk SG Ryszard SMALARA
tel. 75 72 54 153


Do  zadań realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki należy:

1) zabezpieczenie procesu szkolenia zgodnie z właściwością Wydziału;

2) zarządzanie dostępem do zasobów teleinformatycznych Straży Granicznej,  a także dostępem do zasobów zewnętrznych w zakresie właściwości Wydziału;

3)  administrowanie siecią LAN oraz konfiguracja urządzeń sieciowych, modernizowanie i serwisowanie sieci kampusowej w Ośrodku;

4)  zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji oraz danych przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki, w tym administrowanie materiałami kryptograficznymi;

5) obsługa  użytkowników końcowych, realizacja procesu podłączania do systemów teleinformatycznych, nadawanie, ograniczanie oraz wyłączanie uprawnień w zakresie dostępu do zasobów i usług systemów teleinformatycznych;

6) prowadzenie serwisu technicznego sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego, będącego na wyposażeniu  Ośrodka;

7) realizowanie zaopatrzenia komórek organizacyjnych Ośrodka w sprzęt i materiały łączności, informatyki, obserwacji technicznej, radiotechniki oraz zasilania awaryjnego;

8) prowadzenie ewidencji mienia łączności, informatyki, obserwacji technicznej, radiotechniki i zasilania awaryjnego będącego w zakresie właściwości Wydziału;

9) planowanie, realizacja zgodnie z planem finansowym i ocena realizacji wydatków budżetowych w układzie paragrafowym i zadaniowym;

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka przy realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie  właściwości Wydziału:

11) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań oraz zapewnienie im ochrony.

do góry