Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład do Spraw Cudzoziemców -

Nawigacja

Zakład do Spraw Cudzoziemców

Zakład do Spraw Cudzoziemców

Autor :
30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI 
tel. 75 72 54 061

Do  zadań realizowanych przez Zakład do Spraw Cudzoziemców należy:

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:

  • problematyki dotyczącej cudzoziemców, w tym działań dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców;
  • udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pełnienia służby konwojowo – ochronnej oraz obsługi cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców;
  • systemów informatycznych wykorzystywanych w komórkach  organizacyjnych właściwych do spraw cudzoziemców;

2. prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności  dydaktycznej;

3. organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4. opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7. inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu;

8. koordynowanie spraw z zakresu równego traktowania w Ośrodku;

9. koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie współpracy z Agencją Frontex.

 

do góry