Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Kynologii -

Nawigacja

Zakład Kynologii

Zakład Kynologii

30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU KYNOLOGII
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Władysław WIDUCH
tel. 75 72 54 124

Do zadań realizowanych przez Zakład Kynologii należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kynologii służbowej;

2) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na
potrzeby Zakładu;

8) prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjnych z udziałem psów służbowych;

9) prowadzenie zakupów psów do celów służbowych;

10) wykonywanie czynności dotyczących profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz zabezpieczenia weterynaryjnego psów służbowych;

11) opiniowanie kandydatów na przewodników psów służbowych w zakresie przydatności i predyspozycji do pracy z psem służbowym;

12) opiniowanie zdolności użytkowej psów, w zakresie przekwalifikowania i powtórnego przeszkolenia psów służbowych;

13) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wycofania psów ze służby w Straży Granicznej;

14) prowadzenie analizy wykorzystania psów w służbie.

do góry