Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Zabezpieczenia Działań -

Nawigacja

Zakład Zabezpieczenia Działań

Zakład Zabezpieczenia Działań

Autor :
30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

mjr SG Andrzej BRZOZOWSKI

tel. 75 72 54 136

 

Do zadań realizowanych przez Zakład Zabezpieczenia Działań należy:

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:

  • zarządzania kryzysowego i działań obronnych, funkcjonowania systemu służb dyżurnych SG oraz przepisów związanych z realizacją ustawowych zadań Straży Granicznej w tym zakresie, a także wykorzystania systemów informatycznych, baz danych i innych urządzeń służących do realizacji wymienionych zadań,
  • przygotowania do realizacji działań specjalnych, zabezpieczenia działań, działań pododdziałów zwartych obejmujących w szczególności posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną, środkami techniki specjalnej, a także realizacja przedsięwzięć z zakresu szkoleń przygotowujących funkcjonariuszy do pełnienia służby i działania w różnych warunkach terenowo – taktycznych,
  • wychowania fizycznego, w tym strzelań z broni strzeleckiej oraz zajęć sportowych;

2. prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;

3. organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4. opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7. inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem  opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

do góry