Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Zabezpieczenia Działań -

Nawigacja

Zakład Zabezpieczenia Działań

Zakład Zabezpieczenia Działań

30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

mjr SG Andrzej BRZOZOWSKI

tel. 75 72 54 136

 

Do zadań realizowanych przez Zakład Zabezpieczenia Działań należy:

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:

  • zarządzania kryzysowego i działań obronnych, funkcjonowania systemu służb dyżurnych SG oraz przepisów związanych z realizacją ustawowych zadań Straży Granicznej w tym zakresie, a także wykorzystania systemów informatycznych, baz danych i innych urządzeń służących do realizacji wymienionych zadań,
  • przygotowania do realizacji działań specjalnych, zabezpieczenia działań, działań pododdziałów zwartych obejmujących w szczególności posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną, środkami techniki specjalnej, a także realizacja przedsięwzięć z zakresu szkoleń przygotowujących funkcjonariuszy do pełnienia służby i działania w różnych warunkach terenowo – taktycznych,
  • wychowania fizycznego, w tym strzelań z broni strzeleckiej oraz zajęć sportowych;

2. prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;

3. organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4. opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7. inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem  opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

do góry