Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zespół Stanowisk Samodzielnych OSS SG - Zespół Stanowisk Samodzielnych -

Nawigacja

Zespół Stanowisk Samodzielnych

Zespół Stanowisk Samodzielnych OSS SG

Autor :
30.09.2009

KAPELAN

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ks. kpt. SG Jarosław NOWAK
tel. 75 72 54 009

Do podstawowych zadań kapelana należy:

  • zapewnienie obsługi liturgicznej świąt i uroczystości w Ośrodku;
  • sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariuszami i pracownikami, członkami ich rodzin oraz słuchaczami;
  • udział w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, stosunków międzyludzkich i dyscypliny w Ośrodku.

RADCA PRAWNY
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Janina KOWALCZYK

tel. 75 72 54 139

Do podstawowych zadań radcy prawnego należy:

  • wykonywanie pomocy prawnej, w tym zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Ośrodka;
  • opracowywanie opinii prawnych i opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych.

INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Bogusław FABIN

tel. 75 72 54 176

realizuje zadania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
 


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 72 54 176

realizuje zadania określone w przepisach regulujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

do góry