Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zespół Stanowisk Samodzielnych OSS SG - Zespół Stanowisk Samodzielnych -

Nawigacja

Zespół Stanowisk Samodzielnych

Zespół Stanowisk Samodzielnych OSS SG

30.09.2009

KAPELAN

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ks. kpt. SG Jarosław NOWAK
tel. 75 72 54 009

Do podstawowych zadań kapelana należy:

  • zapewnienie obsługi liturgicznej świąt i uroczystości w Ośrodku;
  • sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariuszami i pracownikami, członkami ich rodzin oraz słuchaczami;
  • udział w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, stosunków międzyludzkich i dyscypliny w Ośrodku.

RADCA PRAWNY
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Janina KOWALCZYK

tel. 75 72 54 139

Do podstawowych zadań radcy prawnego należy:

  • wykonywanie pomocy prawnej, w tym zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Ośrodka;
  • opracowywanie opinii prawnych i opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych.

INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Bogusław FABIN

tel. 75 72 54 176

realizuje zadania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
 


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 72 54 176

realizuje zadania określone w przepisach regulujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

do góry