Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

Autor :
01.03.2011

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 (26.10.2004, Dz.U. L 349 z 25.11.2004).

Adres:
Plac Europejski 6
00 844 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 544 95 00
Fax +48 22 544 95 01

e-mail: frontex@frontex.europa.eu

www.frontex.europa.eu

Agencja FRONTEX koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów.

Aby zapewnić spójność działań, agencja FRONTEX jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, a także z organami odpowiedzialnymi za współpracę celną i współpracę w zakresie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych.
Agencja ta wzmacnia bezpieczeństwo granic, koordynując działania podjęte przez państwa członkowskie w celu wdrożenia środków wspólnotowych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi.

1 marca 2011 roku Komendant Główny SG gen. bryg. SG Leszek Elas podpisał deklarację o ustanowieniu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Akademią Partnerską Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX).

Podstawowym celem partnerstwa pomiędzy Agencją Frontex a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG jest wspieranie działań szkoleniowych w zakresie kontroli i nadzoru zewnętrznych granic Unii Europejskiej.  Współpraca Ośrodka jako Akademii Partnerskiej Frontex polegać będzie na rozbudowie, rozwoju działalności szkoleniowej, modułów szkoleniowych oraz wytwarzaniu materiałów dydaktycznych pod przewodnictwem i patronatem Agencji Frontex. Do zadań Ośrodka w ramach partnerstwa należeć będzie także organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń w szczególności dotyczących ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną oraz innych działań dydaktycznych organizowanych na potrzeby i pod patronatem Agencji Frontex.
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu jest piętnastą, a zarazem jedyną w Polsce akademią partnerską Agencji Frontex. Dołączył do grona akademii partnerskich znajdujących się w Rumunii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Królestwie Niderlandów oraz na Słowacji i Litwie.

do góry