Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Organizacje międzynarodowe - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

04.05.2011

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organization for Security and Co-operation in Europe

www.osce.org


IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Biuro w Warszawie


ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa

Telefon: 22 5389103
Fax: 22 5389140

e-mail: iomwarsaw@iom.int

www.iom.pl

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową powstałą w 1951 roku. W skład IOM wchodzą 132 kraje członkowskie, w tym Polska od 1992 r.

IOM działa na terenie Polski od 2002 roku. Prowadzi projekty w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji, zwalczania nielegalnej migracji
i przeciwdziałania handlowi ludźmi, integracji imigrantów, zdrowia oraz projekty badawcze.

Biura IOM na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie w następujących obszarach:

    * migracje i rozwój
    * wspomaganie migracji
    * regulowanie migracji
    * migracje przymusowe.

do góry