Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Organy administracji rządowej i samorządowej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Organy administracji rządowej i samorządowej

27.11.2013

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

www.udsc.gov.pl


Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz

Telefon: 75 7833166, 75 7833151
Fax: 75 7833167

e-mail: ugim@lubomierz.pl

www.lubomierz.pl


Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

  ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Telefon: 75 78 16 489
Fax: 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

www.swieradowzdroj.pl


Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

Telefon: 075 77-56-604:09
Fax: 075 77-56-421

e-mail: urzad@zgorzelec.com

www.zgorzelec.eu


Starostwo Powiatowe w Lubaniu

 ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

Telefon: 75 646 43 00
Fax: 75 646 43 21

e-mail: sekretariat@powiatluban.pl

www.powiatluban.pl


URZĄD MIASTA LUBAŃ

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

Telefon: 75 646 44 00

e-mail: boi.um@luban.pl

www.luban.pl


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

Telefon: 71 326-51-60
Fax: 71 326-51-61

e-mail: witd@witd-wroclaw.pl

www.witd-wroclaw.pl


Urząd Gminy Lubań

ul.Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

tel.: 075 646 59 20
fax: 075 612 68 50

e-mail: info@luban.ug.gov.pl

www.luban.ug.gov.pl


Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Infolinia całodobowa: 71 340 60 00
Informacja ogólna: 71 340 62 73

e-mail: info@duw.pl

www.duw.pl


    
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Urząd  Ochrony Zabytków

ul. Łokietka 11
50-243 Wrocław

Telefon:   71 343 65 01, 71 344 38 92, 71 344 14 49
Fax: 71 344 14 49

e-mail: dwkz@dwkz.pl 

www.wosoz.ibip.wroc.pl

do góry