Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 13/SZP/17 Roboty budowlane dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków nr 1, 2, 8, 14 do przepisów ppoż. w m. Lubań – budynek nr 1 i 2” - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

13/SZP/17 Roboty budowlane dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków nr 1, 2, 8, 14 do przepisów ppoż. w m. Lubań – budynek nr 1 i 2”

Autor: Katarzyna Wilk
06.09.2017

do góry