Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 7/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. Lubań” - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

7/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. Lubań”

Małgorzata Marek
25.04.2018

Termin składania ofert - do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 12.00. Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

do góry