Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 9/SZP/18 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

9/SZP/18 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Katarzyna Wilk
16.05.2018

Termin składania ofert do dnia 24.05.2018 r. do godz. 12.00. Wartość zamówienia poniżej 144 000 euro

do góry