Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 12/SZP/18 Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Lubań” – I Etap - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

12/SZP/18 Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Lubań” – I Etap

Katarzyna Wilk
13.07.2018

do góry