Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 18/SZP/18 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

18/SZP/18 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Katarzyna Wilk
31.10.2018

Termin składania ofert: do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12.00

do góry