Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 4/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w m. Lubań” - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

4/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w m. Lubań”

Małgorzata Marek
16.03.2018

Termin składania ofert - do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00. Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

do góry