Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 16/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w m. Lubań” w zakresie częściowego wykonania ogrodzenia zewnętrznego od strony północno-zachodniej OSS SG w Lubaniu - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

16/SZP/18 - Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w m. Lubań” w zakresie częściowego wykonania ogrodzenia zewnętrznego od strony północno-zachodniej OSS SG w Lubaniu

Małgorzata Marek
28.09.2018

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16 października 2018 r. do godz. 12.00

do góry