Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

Nawigacja

Najważniejsze

Kursy doskonalące z zakresu technik wysokościowych

W dniach 11 - 20.04.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przeprowadzona została I edycja kursu doskonalącego pt. "Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć wysokościowych". Wzięli w nim udział funkcjonariusze jednostek organizacyjnych SG, którzy w terminach wcześniejszych uczestniczyli w przedsięwzięciach z zakresu wykorzystania technik wysokościowych organizowanych przez Ośrodek, wyróżnili się sumiennością, zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem do ww. tematyki i zaliczyli egzamin kwalifikacyjny dopuszczający do uczestnictwa w kursie.

Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 16 - 25 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się druga edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Funkcjonariusz OSS SG na sympozjum naukowo - szkoleniowym organizowanym przez Uniwersytet Śląski

„Służby specjalne i działania specjalne organów państwa w dobie zagrożenia współczesną przestępczością kryminalną” to temat sympozjum naukowo-szkoleniowego, które odbyło się 23 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z prelegentów był mjr SG Daniel Chrząstek, funkcjonariusz Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG w Lubaniu.

Strażnicy graniczni przygotowują się do kolejnej edycji operacji wsparcia Policji Republiki Macedonii

23.04.2018 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu rozpoczął się kurs doskonalący "Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych".

Aktualności

Kalendarium

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

_

...

do góry