Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej

Anna Chmura
30.11.2018

26.11.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczął kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów służbowych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy przewodnika z psem służbowym, umożliwiające przedłużenie terminu ważności Atestu Psa Służbowego SG. 

W ramach przeprowadzonego sprawdzenia poziomu wyszkolenia i pracy przewodnika z psem, weryfikującego poziom zdolności użytkowej psa oraz umiejętności kierowania jego pracą przez przewodnika, najwyższe wyniki uzyskali nw. funkcjonariusze Straży Granicznej:

  • chor. szt. SG Wojciech GRUSZKA z psem AQUA – Nadwiślański OSG – średnia ocen 4,54;
  • mł. chor. SG Wojciech MATUSZYK z psem IKAR – Warmińsko-Mazurski OSG – ocena 4,51.

Uzyskane noty potwierdzają zaangażowanie funkcjonariuszy w samokształcenie oraz utrzymywanie i doskonalenie posiadanych zdolności użytkowej psów poprzez systematyczną pracę w miejscu pełnionej służby.

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.03.2012 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt, Komendant OSS SG zwolnił ww. słuchaczy z zajęć korygujących i doskonalących, które – w przypadku pozostałych słuchaczy – zakończą się w dniu 21.12.2018 r. 
Z dniem 30.11.2018 r. funkcjonariusze zostali skierowani do macierzystych jednostek organizacyjnych. Posiadana wiedza, umiejętności oraz postawa funkcjonariuszy, jak również wysoki poziom doskonalenia psów służbowych, przyczyniają się do skutecznej ochrony granic i bezpieczeństwa państwa w codziennej służbie. Natomiast niezwłoczny powrót ww. funkcjonariuszy do jednostek macierzystych przyczynił się do wzmocnienia potencjału placówek SG w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych i broni.

Panom Komendantom gratulujemy zaangażowanych, pełnych pasji i profesjonalizmu podwładnych.

do góry