Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty Kynologiczno-Pirotechniczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty Kynologiczno-Pirotechniczne

Anna Chmura
07.01.2019

W dniach 2 - 4.01.2019 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się Warsztaty Kynologiczno-Pirotechniczne zorganizowane przez Zakład Kynologii OSS SG w Lubaniu.

Spotkanie miało charakter roboczy i poświęcone było wymianie doświadczeń w zakresie szkolenia psów służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni w działaniach minersko-pirotechnicznych oraz określeniu kierunków dalszej współpracy szkoleniowej pomiędzy OSS SG a CS SG, nadzorowanej przez Biuro Kadr i Szkolenia KGSG oraz Zarząd Graniczny KGSG.

Podczas warsztatów dyskutowano nad wypracowaniem najlepszych środków i metod stosowanych w szkoleniu psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni wykorzystywanych w rozpoznaniu minersko – pirotechnicznym, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa podróżnych.

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Zakładu Kynologii OSS SG, Zakładu Bezpieczeństwa w Komunikacji CS SG oraz przedstawiciele Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz Zarządu Granicznego KGSG.

Przedsięwzięcie było kontynuacją wcześniej zapoczątkowanej współpracy, która będzie w dalszym ciągu rozwijana, przyczyniając się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ochranianych granic.

do góry