Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakończenie kursu doskonaląco - atestacyjnego ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie kursu doskonaląco - atestacyjnego ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW

Patrycja Linke - Malinowska
08.02.2019

W piątek, 8 lutego br., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyła się I edycja kursu doskonaląco - atestacyjnego ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW.

W czasie pobytu w Ośrodku przewodnicy doskonalili swoje umiejętności pracy z psem specjalnym do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. W ćwiczeniach wykorzystywano próbki szkoleniowe materiałów wybuchowych o gramaturze od 5 g do 1500 g. Zajęcia miały na celu dodatkowo zweryfikowanie i skorygowanie ewentualnych błędów i złych nawyków w pracy z psem oraz przypomnienie przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i obowiązujących procedur operacyjnych.

Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności w wyszukiwaniu ukrytych materiałów szkoleniowych był kilkudniowy egzamin. Osiągnięte wyniki skutkowały przedłużeniem terminu ważności „Atestów psa służbowego SG” oraz dopuszczeniem do procedury zatwierdzenia, realizowanej przez komisję powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Od poniedziałku, 11 lutego br., w procedurze zatwierdzenia weźmie udział 8 zespołów PWMW, tj. 8 przewodników z psami do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

 

do góry