Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej

Zakład Kynologii
02.08.2019

30.07.2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęły się kursy doskonaląco-atestacyjne przewodników psów patrolowo-obronnych i specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, których celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy przewodnika z psem służbowym, umożliwiające przedłużenie terminu ważności Atestu Psa Służbowego SG.

W ramach przeprowadzonego sprawdzenia poziomu wyszkolenia i pracy przewodnika z psem, weryfikującego poziom zdolności użytkowej psa oraz umiejętności kierowania jego pracą przez przewodnika, najwyższe wyniki uzyskali nw. funkcjonariusze Straży Granicznej:
 
Kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów patrolowo – obronnych:
  • mł. chor. SG Mariusz ŁAWNICZUK z psem DASZA – Podlaski OSG – średnia ocen 4,82;
  • sierż. SG Paweł MAJKA z psem DASTON – Bieszczadzki OSG - średnia ocen 4,74;
 Kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni:
  • sierż. szt. SG Dariusz OWIĘCKI z psem AKORD – Nadbużański OSG – średnia ocen 4,64;
  • st. sierż. SG Dawid PUCHALSKI z psem EWEREST – Warmińsko-Mazurski OSG – średnia ocen 4,64.
Uzyskane noty potwierdzają zaangażowanie funkcjonariuszy w samokształcenie oraz utrzymywanie i doskonalenie posiadanych zdolności użytkowej psów poprzez systematyczną pracę w miejscu pełnionej służby.
 
Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.03.2012 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt, Komendant OSS SG zwolnił ww. słuchaczy z zajęć korygujących i doskonalących, które – w przypadku pozostałych słuchaczy – zakończą się 28.08.2019 r. 
 
Z dniem 2.08.2019 r. ww. funkcjonariusze zostali skierowani do macierzystych jednostek organizacyjnych. Posiadana wiedza, umiejętności oraz postawa funkcjonariuszy, jak również wysoki poziom doskonalenia psów służbowych, przyczyniają się do skutecznej ochrony granic i bezpieczeństwa państwa w codziennej służbie. 
 
Panom Komendantom gratulujemy zaangażowanych, pełnych pasji i profesjonalizmu podwładnych.
 
do góry