Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Praktyczne aspekty dokonywania czynności kontrolno-weryfikacyjnych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Praktyczne aspekty dokonywania czynności kontrolno-weryfikacyjnych”

Anna Chmura
04.10.2019

W dniach 30.09 – 4.10.2019 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Praktyczne aspekty dokonywania czynności kontrolno-weryfikacyjnych”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach, wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG przeprowadzających czynności kontrolne i weryfikacyjne wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.
Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Omówione zostały zasady i warunki legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ustawowy katalog form legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. 
 
Dalsza część kursu przeprowadzona została w trzech blokach zagadnieniowych:
  1. Czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
  2. Prowadzenie czynności weryfikacyjnych wobec cudzoziemców, w stosunku do których prowadzone są postępowania administracyjne.
  3. Doskonalenie praktycznych umiejętności przeprowadzania czynności kontrolno-weryfikacyjnych w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.
Ostatnim realizowanym zagadnieniem było wykorzystanie systemów informatycznych w przeprowadzaniu czynności kontrolno-weryfikacyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców.               
W kursie wzięli udział przedstawiciele Podlaskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Śląskiego i Karpackiego Oddziału SG. 
 
 
do góry