Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”

Anna Chmura
29.11.2019

W dniach 25 - 29 listopada br. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”.

Przez pięć dni słuchacze – funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadbużańskiego, Śląskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Karpackiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG – zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, w szczególności Syrii, Libanu, Izraela, Palestyny, Egiptu, Maroka, Jemenu, Jordanii, Kataru, Arabii Saudyjskiej.

Kurs rozpoczęły zajęcia prowadzone przez kpt. SG Karinę Błażejczak, która przybliżyła słuchaczom charakter grup etnicznych zamieszkujących omawiany region, ich religię obyczaje i wierzenia. Wiele uwagi poświęciła omówieniu Berberów, w tym Kabylów i Tuaregów, Kurdów, Asyryjczyków i oczywiście Arabów. 
Kolejny dzień szkolenia poświęcony był kwestiom religijnym i wyznaniowym mieszkańców omawianego regionu. Wykładowców Ośrodka wspomogła swą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem ekspert, religioznawca i islamoznawca, wieloletnia badaczka kultury Bliskiego Wschodu, autorka wielu publikacji i monografii dr hab. Aldona Piwko, która przybliżyła słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem wyznaniowym, historycznym, społecznym. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów utrwalonych przez religię, a także tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci.

Sporo miejsca poświęcono historycznym (w tym wojennym) uwarunkowaniom funkcjonowania państw w regionie, okolicznościom i wydarzeniom związanym ze ścieraniem się wpływów grup etnicznych, religijnych oraz państw wschodu i zachodu w państwach Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej.

Ponadto ekspert poświęciła czas na omówienie ruchów migracyjnych, głównie czynników wypychających mieszkańców omawianego regionu ze swoich państw oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, związanych np. z przestępczością czy terroryzmem w regionie.

Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”, projekt 1/9 - 2018/BK – FAMI.

do góry