Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

Anna Chmura
30.06.2020

W dniach 25 – 28.06.2020 r. miały miejsce ostatnie zajęcia studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych wspólnie przez OSS SG i UŁ, a realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach studiów przeprowadzono 10 zjazdów tematycznych, w których uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej, a także pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców. 
Ze względu na sytuację epidemiczną, ostatnie trzy zjazdy przeprowadzone zostały on-line na platformie TEAMS.

Tematyka zajęć obejmowała przesłanki materialnoprawne do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, kwestie dotyczące zatrzymania i pozbawienia wolności cudzoziemca w związku z postępowaniem w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Na podstawie wcześniejszych wykładów, wykładowcy UŁ przeprowadzali ćwiczenia, zgodnie z wcześniejszym podziałem słuchaczy na grupy. 

Studia podyplomowe zakończone zostały egzaminem.

do góry