Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej”

Anna Chmura
11.09.2020

W dniach 9 - 11.09.2020 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie OSS SG odbyły się warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG, Naczelnicy oraz Kierownicy Sekcji Obsługi Administracyjnej Strzeżonych Ośrodków z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG płk SG Andrzej Jakubaszek.

W trakcie spotkania omówiono m.in. funkcjonowanie systemu detencji w I półroczu 2020 r. oraz dalsze perspektywy modyfikacji dotychczasowego zarządzania detencją. Przedstawiono mocne i słabe strony wypracowanych i wdrożonych na poziomie lokalnym procedur dotyczących ochrony cudzoziemców oraz personelu strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców przed zagrożeniem COVID-19.

Określono plany inwestycji w strzeżonych ośrodkach w oparciu o fundusze zagraniczne oraz przedstawiono pilotażowy projekt oceny funkcjonowania strzeżonych ośrodków, a także oceniono działania szkoleniowe i omówiono perspektywy modyfikacji dotychczasowego modelu doskonalenia.

Przedsięwzięcie realizowane był z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów - część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry