Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty pn. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez sekcje edukacyjno-wychowawcze w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty pn. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez sekcje edukacyjno-wychowawcze w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców”

Anna Chmura
02.10.2020

W dniach 30 września – 2 października br. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizowane zostało spotkanie warsztatowe poświęcone wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez sekcje edukacyjno-wychowawcze w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele sekcji i zespołów edukacyjnych oraz edukacyjno-wychowawczych strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Doroczne spotkanie poświęcone było m.in. zaprezentowaniu sposobu funkcjonowania poszczególnych sekcji i zespołów oraz form ich pracy z cudzoziemcami, omówieniu form i metod wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji opiekunów socjalnych cudzoziemców, organizacją czasu wolnego, organizacją zajęć dydaktycznych i cyklicznych imprez skierowanych do umieszczonych w SOdC cudzoziemców. Swoje miejsce w dyskusji znalazła problematyka realizacji obowiązku szkolnego dla cudzoziemskich dzieci.
W tym roku pracę sekcji znacznie utrudniła pandemia i obostrzenia z nią związane. Sporo czasu poświęcono omówieniu problemów związanych z zagwarantowaniem zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zarówno wobec funkcjonariuszy i pracowników SodC, jak i wobec cudzoziemców.

Jeden z modułów warsztatów poświęcono szkoleniu z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy, w związku z tym, że w długotrwałym stałym kontakcie z cudzoziemcami – zarówno dziećmi jak i dorosłymi – istnieje możliwość wystąpienia wypadku, urazu, zakrztuszenia, omdlenia czy innych sytuacji.

W drugiej części spotkania uczestnicy omówili problemy, z jakimi stykają się w codziennej służbie i pracy. Wspólnie podejmowano próby wskazania najlepszych praktyk w tym zakresie. Omówiono również nowe rozwiązania, przedstawiono propozycje zmiany organizacji pracy w niektórych obszarach.

Spotkanie stało się także platformą do wypracowania rekomendacji mających na celu usprawnienie działalności tych komórek organizacyjnych oraz wniosków, które zostaną w formie sprawozdania przesłane do Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG do akceptacji i ewentualnego wdrożenia w życie.

Na zakończenie spotkania przedstawiono ofertę szkoleniową OSS SG na przyszły rok.

do góry