Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej

Beata Czarniecka - Serafin
16.10.2020

W dniach 12-16 października br. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie, funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej.”

Przez pięć dni funkcjonariusze z Podlaskiego, Śląskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG – zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej, w szczególności Somalii, Erytrei, Etiopii, Kenii, Tanzanii, Mali, Nigerii, Burkina Faso, Kamerunu.
Kurs rozpoczęły zajęcia prowadzone przez kpt. SG Karinę Błażejczak, która przybliżyła słuchaczom region Afryki Subsaharyjskiej oraz poszczególne państwa regionu pod kątem geopolitycznym. Dużo uwagi poświęcono na omówienie bieżącej, złożonej sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach takich jak Somalia, Erytrea, Mali, Burkina Faso, Nigeria. Sporo miejsca poświęcono historycznym (w tym wojennym) uwarunkowaniom funkcjonowania państw w regionie, okolicznościom i wydarzeniom związanym ze ścieraniem się wpływów grup etnicznych oraz państw wschodu i zachodu w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Kolejny dzień szkolenia poświęcony był kwestiom zróżnicowania obywateli regionu pod względem wyznawanej religii i wierzeń.
Część zajęć przeprowadził ekspert, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii, wieloletni badacz kultur afrykańskich, pan Lucjan Buchalik (na co dzień dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach), który przybliżył słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem kulturowym, historycznym, etnicznym i społecznym. Zwrócił również uwagę na istniejące zagrożenie ze strony dżihadystów. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów utrwalonych przez tradycję, a także tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci. Uczestnicy szkolenia z ciekawością zapoznawali się z zaprezentowanymi przez eksperta strojami i przedmiotami pochodzącymi z regionu, jak również książkami i czasopismami związanymi z tematyką szkolenia.
Pan Lucjan Buchalik poświęcił czas również na omówienie ruchów migracyjnych, głównie czynników wypychających mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej ze swoich państw oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, związanych np. z przestępczością czy terroryzmem w regionie.

Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „ Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”, projekt 1/9 - 2018/BK – FAMI.

 


 

do góry