Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków

Anna Chmura
04.06.2021

W dniach 13.05 – 2.06.2021r. odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

Kurs rozpoczął się od sprawdzenia poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego słuchaczom, którzy uzyskali oceny bardzo dobre, przedłużono terminy ważności atestów i mogli oni powrócić wraz z psami do macierzystych jednostek. 

Pozostali uczestniczyli w zajęciach, mających na celu korygowanie i doskonalenie pracy w różnych obszarach.  
Poziom wyszkolenia przewodników z psami został zweryfikowany trzydniowym  egzaminem. Wszyscy, którzy do niego przystąpili, zarówno przewodnicy jak i ich podopieczni, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

Uczestnik kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków podczas zajęć w terenie

Uczestnicy kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków podczas zajęć w terenie

do góry