Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący nt. „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej.” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący nt. „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej.”

Sonia PLEŚNIEROWICZ
03.09.2021

W dniach 30.08 - 3.09.2021 r. Zakład ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej.”

Słuchacze zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej, w szczególności Somalii, Erytrei, Etiopii, Kenii, Sudanu, Namibii, Tanzanii, Mali, Nigerii, Burkina Faso, Kamerunu. Podczas zajęć omówione zostały aspekty geograficzne, etniczne i historyczne regionu Afryki Subsaharyjskiej.

Dużo uwagi poświecono bieżącej, złożonej sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach takich jak Somalia, Erytrea, Mali, Burkina Faso, Nigeria. Ważnym elementem wykładów była historia, między innymi uwarunkowanie funkcjonowania państw w regionie, okoliczności i wydarzenia związane ze ścieraniem się wpływów grup etnicznych oraz państw wschodu i zachodu w państwach Afryki Subsaharyjskiej.

Kolejny dzień szkolenia obejmował problemy dotyczące zróżnicowania obywateli regionu pod względem wyznawanej religii i wierzeń. Wykładowcę Ośrodka wspomógł swą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem Doktor Nauk Humanistycznych Lucjan Buchalik - ekspert, w dziedzinie etnologii, wieloletni badacz kultur afrykańskich, (dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach), który przybliżył słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem kulturowym, historycznym, etnicznym i społecznym. Zwrócił również uwagę na istniejące zagrożenie ze strony ugrupowań terrorystycznych. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów utrwalonych przez tradycję, tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci, a także kwestie identyfikacji cudzoziemców.

 

do góry