Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Międzynarodowe Seminarium Kynologiczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowe Seminarium Kynologiczne

Sonia PLEŚNIEROWICZ
22.11.2021

W dniach 16 - 19.11.2021 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował Międzynarodowe Seminarium Kynologiczne, realizowane w ramach projektu predefiniowanego nr PDP V nt. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”, finansowanego z Programu „Sprawy wewnętrzne”, realizowanego w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021.

Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przedsięwzięciu wzięli udział m. in. przedstawiciele służb granicznych Litwy i Ukrainy, kynolodzy z jednostek organizacyjnych SG wraz z tegorocznymi absolwentami kursów doskonalących instruktorów-selekcjonerów oraz kadra Zakładu Kynologii.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy z zakresu szkolenia psów oraz wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w tej dziedzinie, zarówno między uczestnikami, jak i ekspertami prowadzącymi wykłady. Spotkanie było też okazją do przedyskutowania propozycji zmian w przepisach z zakresu kynologii służbowej, określających rolę i zadania instruktora-selekcjonera w szkoleniach doskonalących przewodników z psami służbowymi SG.

 

  • Międzynarodowe Seminarium Kynologiczne
    Międzynarodowe Seminarium Kynologiczne

 

Logo Norway Grants

do góry