Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna X zjazd studiów podyplomowych nt. „Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

X zjazd studiów podyplomowych nt. „Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Urszula Piechota
15.06.2022

W dniach 11 - 12.06.2022 r. odbył się dziesiąty zjazd Studiów Podyplomowych nt. „Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy”, organizowanych wspólnie przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pierwszym dniu wykłady z zakresu kontroli legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP przeprowadził pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, który przeprowadził ćwiczenia z powyższej tematyki. Następnie pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego omówił zasady swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej, delegowania pracowników do Polski i na teren innych krajów UE.

W zajęciach wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Uroczystego zakończenia roku akademickiego 2021/2022 dokonał dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr rektor Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Barbara Kowalczyk kierownik studiów oraz przedstawiciele Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  • Zdjęcie grupowe
    X zjazd studiów podyplomowych nt. „Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Studenci na sali wykladowej
    X zjazd studiów podyplomowych nt. „Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt nr NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne”.

do góry