Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Seminarium nt. „Sytuacja uchodźców w Polsce” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Seminarium nt. „Sytuacja uchodźców w Polsce”

Urszula Piechota
15.06.2022

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Uchodźcy, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował w dniach 13 – 15 czerwca 2022 r. seminarium nt. „Sytuacja uchodźców w Polsce”, realizowane w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym „Azyl i migracja” programu „Sprawy wewnętrzne”. Projekt nr NMF/PA18/001 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Oddziałów Straży Granicznej, ale również funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej oraz przedstawiciele świata nauki.

Seminarium było okazją do przypomnienia sytuacji osób, które z powodu prześladowań bądź konfliktów zbrojnych uciekają do innych krajów w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Na wyzwania związane z uchodźstwem, szczególnie My - Straż Graniczna - odpowiadamy, mając na względzie poczucie humanitaryzmu, ale także zapewniamy bezpieczeństwo państwa i utrzymujemy porządek publiczny, przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązań międzynarodowych.

Pierwszym prelegentem był dr Paweł Dąbrowski adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego, który omówił aspekt prawny zjawisk, związanych z ruchami uchodźczymi, wynikającymi z konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym statusu uchodźcy, a statusu beneficjenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pani Magdalena Lubelska-Wróbel Naczelnik Wydziału IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców przedstawiła sytuację uchodźców w Polsce w ujęciu statystycznym oraz specyfikę prowadzonych postępowań uchodźczych i ochronnych. Natomiast pani Małgorzata Kowalska Zastępca Naczelnika Wydziału Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców omówiła stosowanie przekazań dublińskich w okresie zwiększonej presji migracyjnej na granicach RP.

Funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej omówili sytuację migracyjną na polsko-białoruskim oraz polsko-ukraińskim odcinku granicy państwowej oraz opowiedzieli o swoich doświadczeniach, związanych ze służbą na wspomnianych odcinkach granicy państwowej.

Seminarium zakończyła prelekcja dr Doroty Kaźmierczak-Pec wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu nt. „Ukraińcy w Polsce - między integracją a asymilacją. Prognoza procesów adaptacyjnych imigrantów ukraińskich w Polsce w kontekście wojny na Ukrainie”.

 

do góry