Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Adresy do korespondencji w sprawach petycji - Petycje -

Nawigacja

Petycje

Adresy do korespondencji w sprawach petycji

25.03.2019

Petycję do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu można wnosić:

PISEMNIE NA ADRES:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

do góry