Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa -

Nawigacja

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Anna Chmura
25.03.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że w dniu 23 marca 2023ro godz. 13.40 

na sali konferencyjnej w bud. nr 14 (AULA) 

odbędzie się walne zebranie członków

 

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ

przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

 

Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie i bilans roczny

oraz zostanie przedstawiony do uchwalenia nowy statutu Kasy

związany ze zmianami przepisów - zgodnie z ustawą o Kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Projekt nowego statutu KZP – został zamieszczony poniżej.

 

Wszystkich członków PKZP prosimy o udział w zebraniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Zarząd PKZP przy OSS SG w Lubaniu    

 

 

Uwaga: zmiana numeru konta bankowego:

21 1010 1674 0008 6613 2710 0000

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta bankowego.

 

 

 

 

do góry