Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna „Szkolenie z zakresu taktyki i techniki jazdy pojazdami ATV” nr 7/2018/FBW - FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO -

Nawigacja

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

„Szkolenie z zakresu taktyki i techniki jazdy pojazdami ATV” nr 7/2018/FBW

Anna Chmura
26.07.2019

Wartość projektu: 1 143 990,00 zł, w tym:

  • finansowanie: 857 992, 50 zł,
  • współfinansowanie: 285 997, 50 zł.

Ramy czasowe realizacji projektu: 1.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Porozumienie finansowe nr 68/PL/2019/FBW zostało podpisane w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Projekt pt. „Szkolenie z zakresu taktyki i techniki jazdy pojazdami ATV” zakłada przeprowadzenie 30 szkoleń dla 180 funkcjonariuszy SG pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych SG odpowiedzialnych za ochronę zewnętrznej granicy UE.

Szczegółowe informacje przedstawia niniejsza tabela:

Oddział SG

Liczba osób

Podlaski OSG

16

Warmińsko - Mazurski OSG

23

Bieszczadzki OSG

101

Karpacki OSG

14

Nadbużański OSG

20

Morski OSG

6

Szkolenie realizowane będzie według określonych w projekcie modułów:

Moduł 1 - Doskonalenie techniki jazdy dla instruktorów nauki jazdy pojazdami ATV (5 funkcjonariuszy – instruktorów OSS SG w Lubaniu),

Moduł 2 - Trening bezpiecznej jazdy w różnych warunkach terenowych,

Moduł 3 - Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS,

Moduł 4 - Trening jazdy taktycznej pojazdami ATV w różnych warunkach (wykorzystanie gąsienic śniegowych) i w różnych porach doby (wykorzystanie gogli noktowizyjnych w porach nocnych).

Cel szkolenia: podwyższenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu poruszania się pojazdem ATV w trudnym terenie. Projekt odpowiada na potrzeby szkoleniowe funkcjonariuszy SG ochraniających zewnętrzną granicę UE i wpłynie na wzmocnienie ochrony granicy UE przed napływem nielegalnych migrantów poprzez uszczelnienie tzw. granicy „zielonej”.

Zdobyte przez funkcjonariuszy SG umiejętności w zakresie poruszania się pojazdami ATV będą wykorzystywane bezpośrednio podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych w macierzystych jednostkach SG. Wpłynie to na zwiększenie efektywności wykonywanych obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy SG na zewnętrznej granicy UE oraz pozwoli na zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie liczby przeszkolonych funkcjonariuszy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Przedsięwzięcia współfinansowane:

do góry